Đặt banner 324 x 100

Tiếng Trung Atlantic chủ đề thời tiết


Tiếng Trung Atlantic chủ đề thời tiết
STT Tiếng Trung  Phiên âm  Nghĩa Tiếng Việt 
1 mưa
2 xuě tuyết 
3 太阳 tàiyáng mặt trời 
4 fēng gió 
5 yún mây 
6 暴雨 bàoyǔ bão 
7 mái sương mù 
8 sương 
9 shāchénbào bão cát 
10 zhènyǔ trận mưa
11 毛毛雨 máomaoyǔ mưa phùn 
12 táifēng bão nhiệt đới 
13 飓风 jùfēng bão 
14 下雨 xià yǔ trời mưa 
15 下雪 xià xuě trời có tuyết 
16 照耀 zhàoyào mặt trời chiếu 
17 guā fēng có gió 
18 打雷 dǎléi sấm sét 
19 晴朗 qínglǎng nắng 
20 阴天 yīn tiān trời nhiều mây
21 好天气 hǎo tiānqì thời tiết đẹp 
22 雨滴 yǔ dī giọt mưa
23 sǎn ô, cái dù
24 雨衣 yǔyī áo mưa
25 闪电 shǎndiàn chớp
-- Đầu cầu 1: 24 Lý Thánh Tông - Đồng Nguyên - Từ Sơn - BN (Hotline: 0973.825.167)
--- Đầu cầu 2: Đối diện cây xăng Dương Húc - Đại Đồng- Tiên Du- BN (Hotline: 0865.364.826