Đặt banner 324 x 100

Tiếng Hàn Atlantic Từ Sơn chủ đề văn phòng


Tiếng Hàn Atlantic Từ Sơn chủ đề văn phòng
사무실에 뭐가 있습니까? Samusire mwoga itsseumnikka?  Có gì trong văn phòng?/ What is in your office?
~ 있습니다. ~ga itsseumnida. Có ~./ There is a ~
냉장고      naengjanggo     tủ lạnh/ refrigerator
책상     chaeksang     bàn làm việc/ desk
화이트보드    hwaiteubodeu     bảng trắng/ whiteboard
의자      uija       ghế/ chair
전화      jeonhwa       máy điện thoại/ telephone
호치키스      hochikiseu     cái dập ghim/ stapler
잡지      japji      tạp chí/magazine
소파      sopa     ghế sô-fa/ sofa
키보드     kibodeu      bàn phím/keyboard
모니터       moniteo      màn hình/ monitor
팩스      paekseu     máy fax/ fax
복사기       boksagi       máy photo/copier
커피 메이커      keopi meikeo      Máy pha café/ coee maker
전자레인지     jeonjareinji     lò vi sóng/ microwave
안녕하세요   Annyeonghaseyo.  Xin chào./ Good morning.
그럼 시작할까요?  Geureom sijakalkkayo?  chúng ta bắt đầu nhé?/ Let’s begin, shall we?
~ 소개하겠습니다.  ~reul sogaehagetsseumnida.  Tôi sẽ giới thiệu ~./I’d like to introduce…
, 그럼 ~부터 시작하겠습니다. Ja, geureom ~buteo sijakagetsseumnida. Bây giờ, hãy bắt đầu với ~./So, let’s start with…
오늘 자리에 모인 이유는 ~. Oneul i jarie moin iyuneun ~. Lý do chúng ta có mặt ở đây hôm nay là ~./ We’re here today to….
여기에 대해 어떻게 생각하십니까? Yeogie daehae eotteoke saenggakasimnikka? Bạn có suy nghĩ thế nào?/ What are your views on this?
제가 보기엔 ~.  Jega bogien ~.  Tôi nghĩ ~./ The way I see it…
바로 그거예요. Baro geugeoyeyo.   Chính là cái đó./Precisely.
무슨 뜻인지 알겠습니다. Museun tteusinji algetsseumnida.  Tôi hiểu bạn muốn nói gì/I get your point.
저는 의견이 다릅니다. Jeoneun uigyeoni jom dareumnida. Tôi có một ý kiến ​​khác./I don’ t really agree.
들었습니다. 다시 말씀해 주시 겠습니까? Jal mot deureotsseumnida. Dasi han beon malsseumhae jusigetsseumnikka? Tôi không nghe rõ. Bạn có thể vui lòng cho tôi biết một lần nữa?/I didn’t catch that. Could you repeat that, please?
--- Đầu cầu 1: 24 Lý Thánh Tông - Đồng Nguyên - Từ Sơn - BN (Hotline: 0973.825.167)
--- Đầu cầu 2: Đối diện cây xăng Dương Húc - Đại Đồng- Tiên Du- BN (Hotline: 0865.364.826