Đặt banner 324 x 100

Học tiếng Hàn tại Yên Phong – Chủ đề thứ, ngày, tháng


 1. 월요일 thứ 2
 2. 화요일 thứ 3
 3. 수요일 thứ 4
 4. 목요일 thứ 5
 5. 금요일 thứ 6
 6. 토요일 thứ 7
 7. 일요일 chủ nhật
 8. Hôm nay
 9. Ngày mai
 10. Ngày kia
 11. Hôm qua
 12. 그제/ 그저 Hôm kia
 13. 이번 Tuần này
 14. 지난 tuần trước
 15. 다음 Tuần sau
 16. Cuối tuần
 17. 이번주 Cuối tuần này
 18. 지난주 Cuối tuần trước
 19. 다음주 Cuối tuần sau
 20. 이번 Tháng này
 21. 다음 Tháng sau
 22. 지난 Tháng trước
 23. / Tháng
 24. Đầu tháng
 25. Giữa tháng
 26. Cuối tháng
 27. 올해 / Năm nay
 28. Năm ngoái
 29. 내년 /다음 Năm sau
 30.  Năm
 31. Đầu năm
 32. Cuối Năm
 33. Thời gian
 34. : Ngày tháng
 35. :  Quá kh
 36. Hiện tại
 37. : Tương lai
 38. 매일 / 날마:  Hằng ngày

TRUNG TÂM NGOI NG ATLANTIC YÊN PHONG
S 19 PH MI ĐỐI DIN BNH VIN ĐA KHOA YÊN PHONG
HOTLINE: 0349.579.990
ZALO: 0966.411.584