Đặt banner 324 x 100

Học tiếng Hàn tại Yên Phong, chủ đề hội thoại ăn uống


Hội thoại tiếng Hàn chủ đề ăn uống
 식사는 어디서 해요?
Bạn ăn trưa ở đâu?
저는 도시락을  가지고 와요
Tôi mang theo cơm hộp đến công ty.
저는 매일 아침에 아이들을 위해 점심을 준비해요
Mỗi sáng tôi chuẩn bị cơm trưa cho bọn trẻ (mang đi học).
저는  집에서 저녁을 먹어요.
Tôi thường ăn tối ở nhà.
 시간은 제가 가족들과 이야기를 나눌  있는 유일한 시간이에요.
Đó là thời gian duy nhất để tôi trò chuyện với gia đình mình.
저는 거의 밖에서 저녁을 먹어요.
Tôi toàn ăn tối ở ngoài.
직접 요리해요?
Bạn có tự nấu ăn không?
저는 부엌에 가지 않아요.
Tôi không vào bếp.
서경 씨는 요리를  해요.
So Kyong nấu ăn rất ngon.
요리를 어떻게 배웠어요?
Bạn đã học nấu ăn bằng cách nào vậy?
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ATLANTIC YÊN PHONG
SỐ 19 PHỐ MỚI, ĐỐI DIỆN BỆNH VIỆN ĐA KHOA YÊN PHONG
ZALO: 0966.411.584