Đặt banner 324 x 100

Học tiếng Hàn tại Yên Phong-chủ đề các loài Hoa


동백: Hoa Trà Mi
개나리: Hoa Chuông Vàng
국화: Hoa Cúc
금잔화: Hoa Cúc Vạn Thọ
나리: Hoa Huệ
나팔꽃: Hoa Loa Kèn
난초: Hoa Lan
달리아: Thược Dược
도라지 : Hoa Chuông
들국화: Cúc Dại
등꽃: Hoa Đậu Tía
라일락: Tử Đinh Hương
매화: Hoa Mai
맨드라미: Hoa Mào Gà
목화: Hoa Bông Vải
목련화: Hoa Mộc Liên
무궁화: Hoa Dâm Bụt, Quốc Hoa Hàn Quốc
민들레: Bồ Công Anh
백일홍: Bách Nhật Hồng, Tử Vi
백합: Bách Hợp
벚꽃: Hoa Anh Đào
봉선화: Hoa Bóng Nước, Hoa Móng Tay
수선화: Thủy Tiên Hoa Vàng
산수유: Hoa Sơn Thù Du
아욱: Cẩm Quỳ
안개꽃: Hoa Sương Mù
야생화: Hoa Dại
연꽃: Hoa Sen
월계수: Nguyệt Quế
유채꽃: Hoa Cải Dầu
은방울꽃: Hoa Lan Chuông
장미꽃: Hoa Hồng
접시꽃: Hoa Thục Quỳ
제비꽃: Hoa Violet, Hoa Bướm
조화: Hoa Giả
카네이션: Hoa Cẩm Chướng
튤립: Tulip
해당화: Hoa Hải Đường
해바라기: Hướng Dương
모란: Hoa Mẫu Đơn
연꽃: Hoa Sen
재스민: Hoa Lài
수련: Hoa Súng
프랜지페인: Hoa Sứ
선인장꽃: Hoa Xương Rồng
함박꽃: Mẫu Đơn
매화꽃,살구꽃: Hoa Mai
자두꽃: Hoa Mận
코스모스: Hoa Sao Nhái
철죽: Hoa Đỗ Quyên