Đặt banner 324 x 100

Học tiếng Hàn tại Yên Phong – chủ đề mua sắm


 1. 백화점: Siêu thị
 2. 가게: Cửa hàng
 3. 잡화점: Cửa hàng tạp hóa
 4. 상점: Hiệu buôn bán
 5. 꽃가게: Cửa hàng hoa
 6. 빵가게; Cửa hàng bánh
 7. 시장: Chợ
 8. 시장에가다: Đi chợ
 9. 매점: Căng tin
 10. : Giá tiền
 11. 가격: Giá cả
 12. 가격을묻다: Hỏi giá
 13. 가격을올리다: Tăng giá
 14. 가격을내리다: Giảm giá/ hạ giá
 15. 고정가격: Giá cố định
 16. 세일: Giảm giá
 17. 물건을싸다: Mua hàng
 18. 물건을 교환: Đổi hàng, trao đổi
 19. 원단: Vải
 20. : Áo
 21. 반판: Áo ngắn tay
 22. 잠옷: Áo ngủ
 23. 속옷: Đồ lót , áo lót
 24. 내복: Áo quần mặc bên trong
 25. 양복: Comp - lê
 26. 비옷: Áo mưa
 27. 외투: Áo khoác
 28. 작업복: Áo quần bảo hộ lao động
 29. 우산: Ô, dù
 30. 바지: Quần
 31. 청바지: Quần bò, quần jean
 32. 반바지: Quần soocs lỡ
 33. 손수건: Khăn tay
 34. 수건: Khăn mặt
 35. 기념품: Quà lưu niệm
 36. 선물: Quà
 37. 특산물: Đặc sản
 38. 양말: Tất
 39. : Đồng
 40. : Vàng
 41. : Bạc
 42. 안경: Đeo mắt
 43. 스타킹: Tất da phụ nữ
 44. 색깔: Màu sắc
 45. 제폼: Hàng hóa
 46. 국산품: Hàng nội
 47. 외제품: Hàng ngoại
 48. 사다: Mua
 49. 팔다: Bán
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ATLANTIC YÊN PHONG
SỐ 19 PHỐ MỚI, ĐỐI DIỆN BỆNH VIỆN ĐA KHOA YÊN PHONG
HOTLINE: 0349.579.900 / 0968.514.098
ZALO: 0966.411.584