Đặt banner 324 x 100

Học tiếng Trung ở Yên Phong, từ vựng chủ đề mua bán


Đàm thoại tiếng Trung theo chủ đề 9: Mua bán
Chủ đề 1: Bạn có bán bản đồ Bắc Kinh không?
Từ mới
yǒu : có
xiē : vài
yào : muốn
zhǒng: loại, chủng loại
多少 duōshao : bao nhiêu
qián: tiền
kuài: (đơn vị đo tiền)

Hội thoại:
 • 小姐, 北京 吗?
  Xiǎojiě, yǒu Běijīng dìtú ma ?
  Cô ơi, có bản đồ Bắc Kinh không?
 • 有, 是。
  Yǒu, zhè xiē dōu shì.
  Có, tất cả ở đây

  种?
  Nǐ yào nǎ zhǒng ?
  Bạn muốn loại nào?
 • 多少 张?
  Zhè zhǒng dìtú duōshao qián yì zhāng?
  Loại bản đồ này thì bao tiền 1 tấm?
 • 5 张。
  Liǎng kuài wǔ yì zhāng.
  2.5 tệ 1 tấm
 • 张。
  Wǒ yào yì zhāng.
  Tôi lấy một tấm.
Chủ đề 2: Bao tiền một cân nho?
Từ mới
jīn : cân ( bằng 0.5kg thông thường)
bàn : nửa

Hội thoại
 • 葡萄 多少 斤?
  Pútao duōshao qián yì jīn ?
  Nho bao tiền một cân?
 • 5 斤?
  Liǎng kuài wǔ yì jīn.
  2.5 tệ một cân

  斤?
  Nǐ yào jǐ jīn ?
  Bạn lấy mấy cân?
 • 3 半。
  Wǒ yào sān jīn bàn.
  Tôi lấy 3 cân rưỡi.