Đặt banner 324 x 100

Phát triển kỹ năng mềm cùng các con


Đối với các con phát triển kỹ năng mềm là tập hợp những kỹ năng hết sức tinh tế quan trọng, có thể dễ dàng phân biệt. Các cách thường gặp đó chính là những cách mà bạn giao tiếp, cách mà bạn đã lắng nghe thế nào, cách bạn di chuyển ra sao ở môi trường xung quanh và thể hiện chính bản thân. Tuy rằng con có học không tốt, nhưng con có được tính mạnh dạng, luôn tự tin dù trong bất kỳ tình huống nào, hay vấn đề và việc phải tạo ra được kết quả tốt nhất đi chăng nữa, thì đó chính là con đã phát triển kỹ năng mềm.
1 Cùng các con phát triển kỹ năng mềm:
XEM THÊM TẠI ĐÂY

2. Dù bất cứ những ai hay những bậc làm cha làm mẹ
XEM THÊM TẠI ĐÂY

3. Phát triển kỹ năng mềm cho con
XEM THÊM TẠI ĐÂY


 

Thông tin liên hệ


: PTBHang
:
:
:
: