Đặt banner 324 x 100

Đạm Hữu Cơ N10: Can 10 Lít


Đạm Hữu Cơ N10: Can 10 Lít
 * Ngăn Vàng Lá, Kích Thích Ra Rễ
* Dưỡng Cây, Nuôi Hạt và Trái To
* Tăng Độ Phì Nhiêu, Cải Tạo Đất
( Hotline: 0967 355 123 )

Đạm Hữu Cơ N10: Cung cấp vi lượng kẽm ( Zn) có vai trò quan trọng trong việc tổng hợp Axit Nucleic và Protein vì vậy giúp tăng năng xuất cây trồng.
Giúp phục hồi vườn cằn cỗi và sau thu hoạch, hạn chế rụng trái non và dưỡng trái nhanh lớn.
Hỗ trợ kháng nấm Phytopthora, Fusarium… Gây bệnh c.h.ế.t nhanh, c.h.ế.t chậm, héo rủ, héo xanh…
Cung cấp nguồn dinh dưỡng hữu cơ dưới dạng Amino giúp cân bằng dinh dưỡng lâu dài và bền vững.
Bổ sung vi sinh vật cố định đạm, phân giải lân, chuyển hóa kali với mật độ cao 100.000.000 CFU/ml làm tăng hiệu quả sử dụng phân bón và chuyển hóa các thành phần khó tan trong đất.
Đạm Hữu Cơ N10:  Giúp kích thích hệ rễ phát triển nhanh và mạnh.
( Hotline: 0967 355 123 )
 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Đạm Hữu Cơ N10: Có thể dùng phun qua lá và tưới gốc. Sử dụng cho tất cả các loại cây trồng, cây công nghiệp, cây ăn trái, hao màu…
* Cây công nghiệp, cây ăn trái:
+ Phun qua lá: 1 lít / 200 lít nước. Phun điều ướt lá.
+ Tưới gốc:  Thời kỳ kiến Thiết 25ml/ gốc hoặc 10 lít 400 gốc. Thời kỳ kinh doanh: 50ml/gốc hoặc 10 lít/ 200 gốc. Định kỳ 2 tháng/ lần.
* Cây hoa màu, lúa…
Phun 1 lít/200 lít nước, Phun đẫm ướt 2 mặt lá. Phun tất cả cho các giai đoạn sinh trưởng của cây.
( Hotline: 0967 355 123 )

 

Thông tin liên hệ


: vanngavs
:
:
:
: