Đặt banner 324 x 100

Men vi sinh xu ly nuoc Biosac


Biosac
Men vi sinh gây màu nước

Xuất xứ: Ấn Độ
Quy cách: 25kg/bao
Thành phần:Saccharomyces Cerevisiae
Công dụng:
  • Tăng lượn phiêu sinh thực vật trong ao, thúc đẩy và duy trì sử phát triển của tảo
  • Loại bỏ khí độc trong ao, đáy ao như: H2S, NH3, NO2,...
  • Ổn định chất lượng nước và cân bằng pH

Cách sử dụng:
  • Để gây màu nước: 10l - 20l hỗn hợp cho 5000m3 nước
  • Để xử lý nước trong quá trình nuôi:
  • 3 thàng đầu 5l - 10l hỗn hợp cho 3000m3
  • Từ tháng thứ 4 sử dụng 20l cho 3000m3 nước
Hotline: 0962. 520. 787

 

Thông tin liên hệ


: lekhanhvan
:
:
:
: