Đặt banner 324 x 100

#startrader thông báo


Thông báo chuyển nhượng vào tháng 5
Kính gửi khách hàng:
Vui lòng tham khảo bảng dưới đây, để biết ngày chuyển nhượng hợp đồng tương lai của chúng tôi trong MT4 vào tháng 5 năm 2022. Vui lòng lưu ý, ngày và giờ có thể thay đổi.
(Tất cả thời gian được đề cập trong thông báo này là thời gian máy chủ MT4, GMT + 3)
Hỗ trợ : 0962250563 zalo 
Mở tài khoản giao dịch cùng #Startrader: https://svg.ivmarkets.com/register/index?invitationCode=ZZN7THF3&language=vn