Đặt banner 324 x 100

Nhập khẩu đất cát vệ sinh chó mèo đất sét bentonite, hạt silica


????Nhập khẩu đất cát vệ sinh chó mèo đất sét bentonite, hạt silica????
Thủ tục, chính sách nhập khẩu cát chó mèo được quy định trong các văn bản pháp luật sau đây:
  • Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013
  • Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01//07/ 2016
  • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi  bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018.
  • Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018
  • Công văn 6313/TB-TCHQ ngày 25/09/2020
  • Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022
Để được tư vấn và tìm hiểu thêm hãy liên hệ em nhé để được hỗ trợ tốt nhất.
Tư vấn liên hệ :
♦ Em Anna Nguyen (Mobil/zalo): 0353155958
♦Email: anna.nguyen@doortodoorviet.com
♦Xem thêm: https://doortodoorviet.com/thu-tuc-nhap-khau-cat-ve-sinh-cho-meo/

Thông tin liên hệ


: doortodoorviet1
: Anna
: 0353155958
: Thủ Đức, TP HCM