Đặt banner 324 x 100

Bán chó phốc sóc mini


Mình cần bán Phốc sóc mini đực thuần chủng; Bố mẹ Thái Lan. Cún được 2 tháng tuổi đã biết ăn hạt, đã được tẩy giun đầy đủ và tiêm 2 mũi. Liên hệ: 0866635539