Đặt banner 324 x 100

Đá hạt trắng Hà Nam nhiều công dụng


Đá hạt trắng Hà Nam nhiều công dụng
-Kích cỡ: 1mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm
óng bao: 50 kg/bao hoc bao jumbo> 1 tn
-Vn chuyn bng container, xe ti
-Thi gian giao:
+ Min Bc, min Trung 1-3 ngày
+ Min Nam: 7-10 ngày
-Công dng: s dng trong ngành thc ăn chăn nuôi, phc v sn xut granito, gch terrazzo, gch không nung...
--------------------------------------------------
????????̂???????? ???????? ???????????????? ????????????????́???????? ????????̉???? ????????????????
Ms Thương 0935 825 689
Website: botdahanam.com.vn
Giao hàng toàn quc