Đặt banner 324 x 100

Vôi Tinh CaO 100 dùng trong thủy sản


Vôi Tinh CaO 100 dùng trong thủy sản
  • Ct to hiu qu
  • H phèn dit khun mnh
  • Kích thích lt v nhanh
  • Ci to ao nuôi hiêu qu
  • Hàm lượng CaO: 87%
  • Đóng bao 2 lp (có lng nilong): 25kg/ bao
-----------------------------------------
Mi chi tiết xin liên h
CÔNG TY TNHH KHOÁNG SN XANH
Ms Thương 0935 825 689
ĐC: KCN Kin Khê - Hà Nam
Website: botdahanam.com.vn