Đặt banner 324 x 100

Zeolite có tác dụng như nào và cách xử dụng ra sao


Zeolite có tác dụng như nào và cách xử dụng ra sao
+ Hp thu các khí độc tích t đáy ao như: NH3, H2S, CO2… và axít trong nước
+ Gim t trng kim loi nng, độc hi trong ao nuôi.
+ Phân hy xác to,các cht lơ lng bn trong ao nuôi, giúp cân bng môi trường nước, n định độ pH.
+ n định màu nước,hn chế có váng, làm sch nước, tăng lượng oxy hòa tan trong nước.
+ Hn chế mm bnh,vi khun có hi trong nước, vi khun phát sáng trong ao nuôi…

Hướng dẫn sử dụng
- Ci to ao dùng t: 50-300 kg/ha.
Tùy theo cht lượng Zeolite.
+ Trong ao cũ hoc trước khi gây màu nước nuôi: 100 - 200kg/ha.
+ Trong thi gian nuôi: 100 - 150 kg/ha.
- Gim hàm lượng khí độc (nng độ Amonia) lúc đang cao dùng t: 150 - 250kg/ha.
--------------------------------------------------

????????̂???????? ???????? ???????????????? ????????????????́???????? ????????̉???? ????????????????

Ms Thương 0935 825 689

Website: botdahanam.com.vn

Giao hàng toàn quốc