Đặt banner 324 x 100

Tráng men


BƯỚC 4: TRÁNG MEN

Khi sản phẩm mộc đã được hoàn chỉnh, người thợ có thể nung sơ gốm ở nhiệt độ thấp sau đó đem đi tráng men hoặc dùng ngay sản phẩm mộc đó trực tiếp tráng men rồi mới đem đi nung. Người thợ gốm thường thường sẽ chọn phương pháp tráng men trực tiếp lên trên gốm mộc hoàn chỉnh. Trước khi đem đi tráng men, sản phẩm phải được làm sạch bụi bằng chổi lông hay dụng cụ gì đó mềm mại.

Gốm sứ - các bước làm gốm bát tràng

Thông tin liên hệ


: DOANMINHDUC5
:
:
:
: