Đặt banner 324 x 100

Thanh protein cơ bắp


Thanh protein về cơ bản, xây dựng cơ bắp là một hiệu ứng thích ứng của cơ thể với các mức độ kích thích khác nhau. Giai đoạn tái tạo: Ở bước này cơ thể phải hồi phục sau những chấn thương nhỏ ở hệ cơ.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo các loại protein từ dế của chúng tôi tại Hoa Mặt Trời Farm