Đặt banner 324 x 100

Buffet chay phúc an nha trang, khánh hòa


BUFFET CHAY PHÚC AN - 0905583384                  

Số 65 Thích Quảng Đức - Phước Hải - Nha Trang - Khánh Hòa

Ngày Khai Trương 6/7/2023

Giá Người Lớn 79.000

Trẻ Em 50.000

Trẻ em dưới 1m2 miễn phí

       
Liên hệ : 0905583384