Đặt banner 324 x 100

Bộ tài liệu sách giáo dục địa phương lớp 6 miễn phí


Môn Giáo Dục Địa Phương cung cấp kiến thức hữu ích về vùng quê cho học sinh, đồng thời khuyến khích tình yêu đối với quê hương và ý thức tìm hiểu cũng như áp dụng những kiến thức đã học để đóng góp vào việc giải quyết các vấn đề cụ thể tại quê hương.

Sách giáo dục địa phương lớp 6 là một phần quan trọng trong chương trình giáo dục phổ thông mới, và tài liệu GDĐP có vai trò quan trọng tương tự như sách giáo khoa. Trong năm học này, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng một số trường học đã tổ chức các hoạt động tích hợp và trải nghiệm để làm cho nội dung GDĐP trở nên thú vị và gần gũi hơn đối với học sinh.

Chương trình giáo dục địa phương lớp 6 sách mới

gddp6

I. Mục tiêu:

1. Về kiến thức:

– Học sinh hiểu thế nào là thanh lịch, văn minh. Những biểu hiện của thanh lịch, văn minh trong đời sống của người Hà Nội. Ý nghĩa của việc thực hiện nếp sống thanh lịch, văn minh.

2. Về năng lực:

– Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập.

– Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết chủ động đưa ra ý kiến giải pháp khi được giao nhiệm vụ để hoàn thành tốt khi làm việc nhóm.

3. Về phẩm chất:

– Tự hào về truyền thống thanh lịch, văn minh của người Hà Nội.

II. Thiết bị dạy học và học liệu:

1. Chuẩn bị của giáo viên:

– Tư liệu, bài viết tham khảo về người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

– Tranh ảnh, băng hình… về người Hà Nội thanh lịch, văn minh…

2. Chuẩn bị của học sinh: sách giáo khoa, vở ghi.

III. Tiến trình dạy học:

Hoạt động 1: Mở đầu

a) Mục tiêu:

– Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới.

b) Nội dung:

– Học sinh dựa vào kiến thức đã học và hiểu biết của mình để trả lời câu hỏi khi tham gia trò chơi.

c) Sản phẩm:

– HS dựa vào hình ảnh.

– GV có thể chuẩn bị sẵn một số phần thưởng nhỏ để động viên HS: tràng pháo tay, điểm số, cái bút…

d) Tổ chức thực hiện:

– Bước 1: Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Hỏi – đáp nhanh”, GV đưa ra yêu cầu mỗi bạn Hs kể về một hành vi giao tiếp, ứng xử của mình với mọi người xung quanh.

– Bước 2: Một vài HS lần lượt kể những biểu hiện của thanh lịch, văn minh trong đời sống của người Hà Nội.

– Bước 3: Gv khen ngợi Hs tham gia trò chơi và dẫn vào bài.

Thông tin liên hệ


: xetaicau88
: Xe Tải Cẩu 88
: 0972429789
: Mỹ Nội – Bắc Hồng – Đông Anh – Hà Nội