Đặt banner 324 x 100

Tour miền tây, tour trong nước, tour nước ngoài


Du lịch Cảnh Việt chuyên tổ chức tour miền tây, tour trong nước, tour nước ngoài

Tour Tiền Giang (Mỹ Tho) 1N / 590.000 VND/1K
Tour Cần Thơ 2N / 1.590.000 VND/1K
Tour miền tây 3N2Đ / 2.890.000 VND/1K
Tour miền tây 4N3Đ / 3.890.000 VND/1K
Tour miền tây 4N3Đ / 6.990.000 VND/1K (Khách từ Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng)

Tour Tây Nguyên 4N3Đ / 2.990.000 VND/1K
Tour Hà Nội - Ninh Bình 4N3Đ / 5.650.000 VND/1K
Tour Hà Nội - Hạ Long 4N3Đ / 6.990.000 VND/1K

Tour Singapore - Malaysia - Indonesia 4N3Đ / 6.990.000 VND/1K
Tour Singapore - Malaysia 4N3Đ / 6.990.000/1K
Tour Thái Lan (Bangkok - Pattaya) 5N4Đ / 6.990.000 VND/1K

Link tham khảo: https://dulichcanhviet.com.vn 

Tour miền tây, tour trong nước, tour nước ngoàiTour miền tây, tour trong nước, tour nước ngoài - 2
Tour miền tây, tour trong nước, tour nước ngoài - 4

Tour miền tây, tour trong nước, tour nước ngoài - 6
 

Thông tin liên hệ


: hieutrann
:
:
:
: