Đặt banner 324 x 100

Thiên Dược đã nhiều năm liên tiếp đạt chứng nhận FDA,


Thiên Dược đã nhiều năm liên tiếp đạt chứng nhận FDA,

Nano đông trùng hạ thảo Thiên Dược đã nhiều năm liên tiếp đạt chứng nhận FDA, chứng nhận của cục quản lý Dược và thực phẩm Mỹ.
 Công ty Cổ phần Công nghệ Thiên Dược đã có mặt nhiều năm ở thị trường Việt Nam với thế mạnh về sản xuất dược liệu, trong đó lấy đông trùng hạ thảo là sản phẩm tiên phong. 
Thiên Dược không chỉ chủ động công nghệ nuôi cấy đông trùng hạ thảo tại Việt Nam mà còn có hệ thống sản phẩm đa dạng phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng khác nhau.
#thienduoc#nanodongtrunghathao#duoc#thien#cong ty thien duoc