Đặt banner 324 x 100

Hướng dẫn chi tiết Thủ tục nhập khẩu hạt nhựa


Chính sách nhập khẩu hạt nhựa

Thủ tục và chính sách nhập khẩu hạt nhựa được quy định trong các văn bản pháp luật sau đây:
  • Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013
  • Công văn 8910/TB-TCHQ ngày 29/09/2015
  • Công văn 8662/TB-TCHQ ngày 23/09/2015
  • Công văn 7268/TB-TCHQ ngày 10/08/2015
  • Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01//07/ 2016
  • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018.
  • Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018
  • Thông báo 1119/TB-TCHQ ngày 27/02/2019
Theo những văn bản trên thì quý vị có thể thấy mặt hàng hạt nhựa nguyên sinh, tái sinh không thuộc vào danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu. thủ tục nhập khẩu hạt nhựa nguyên sinh, tái sinh sẽ tiến hành như những mặt hàng bình thường khác.

Hạt nhựa nguyên sinh nhập khẩu khá đơn giản, thủ tục nhập khẩu nhanh chóng. Còn hạt nhựa tái sinh thì rất khó trong việc xác định và phân loại mã hs. Đã có rất nhiều công văn từ phía Tổng cục Hải quan về phân loại mã hs hạt nhựa.

Liên hệ em để được tư vấn và báo giá: 0923906346_Giang Logistics
Mail: sale04@doortodoorviet.com
Web: doortodoorviet.com

Xem thêm chi tiết:
 https://doortodoorviet.com/thu-tuc-nhap-khau-hat-nhua/

Thông tin liên hệ


: Helen_0405
: Hoang Giang
: 0923906346
: Long Binh, Bien Hoa, Dong Nai