Đặt banner 324 x 100

BóngĐáNews Page


https://bongdanews.page/ là trang thông tin phân tích, tổng hợp kiến thức bóng đá, cập nhật liên tục bảng xếp hạng, lịch thi đấu, nhận định các trận cầu đinh của các giải bóng đá hấp dẫn nhất.

Thông tin Liên Hệ:

Địa Chỉ: 27 P. Cát Linh, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Điện Thoại: 0812619734

Website: https://bongdanews.page/

Email: bongdanewspage@gmail.com

Social
Twitter: https://twitter.com/bongdanewspage

Likedin: https://www.linkedin.com/in/b%C3%B3ng%C4%91%C3%A1-news-329043292/

Reddit: https://www.reddit.com/user/bongdanewspage

Youtube: https://www.youtube.com/@bongdanewspage

Twitch: https://www.twitch.tv/bongdanewspage

 

Folder Drive Google

https://drive.google.com/drive/folders/16Gzesh_qpTRK8QZYh_fqliR6pmNfWnFZ?usp=sharing

Google Site

https://sites.google.com/view/bongdanewspage/trang-ch%E1%BB%A7

Blogsport

https://bongdanewspage.blogspot.com/2023/09/bonganews-page.html

Google Docs

https://docs.google.com/document/d/10iBWBJ7CjVUrgs5ixAnhEl5824PdtgOMPJTO05ptmHU/edit?usp=sharing

Google PDF

https://drive.google.com/file/d/15bkw4cpAbnZE5IEZIE7m7akNkVQzG1_e/view?usp=sharing

Google Sheet

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pkV_tvs_4zKjtmcABCBfq6pOG1mPeaMnLDtW-0QZ7M8/edit?usp=sharing

Google Form

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyTgI53oaJYvCuVjC1r5ACUMiTyl-vrvblFiaxOHYusDLrPw/viewform?pli=1

Google Draw

https://docs.google.com/drawings/d/1k5W-lZrbWeBQCiIhykSiUF68Q099WCQOZnxtop9n64E/edit?usp=sharing

Google Slide

https://docs.google.com/presentation/d/1uw5uJ6KztLBbsrvcq3F9bCeVZEGBmPpLACSm-TUUEH0/edit?usp=sharing

Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCKDCHfsBfJXnrZeDi82xuFQ


 

Thông tin liên hệ


: bongdanewspage
:
:
:
: