Đặt banner 324 x 100

Dịch vụ Luật sư sở hữu trí tuệ


Các vấn đề về sở hữu trí tuệ cần lưu ý

Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (được sửa đổi và bổ sung vào năm 2009 và 2019) bảo vệ quyền của các đối tượng như quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng.

Quyền tác giả (theo khoản 2, Điều 4, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2015) là quyền của tổ chức hoặc cá nhân đối với tác phẩm họ đã sáng tạo hoặc hiện đang sở hữu. Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả được quy định cụ thể tại Điều 14, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (được sửa đổi và bổ sung vào năm 2009 và 2019).

Quyền liên quan đến quyền tác giả là quyền của tổ chức hoặc cá nhân đối với các hoạt động liên quan đến cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

Quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức hoặc cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và bí mật kinh doanh mà họ đã sáng tạo hoặc sở hữu, cùng với quyền chống cạnh tranh không lành mạnh.

Quyền đối với giống cây trồng là quyền của tổ chức hoặc cá nhân đối với giống cây trồng mới do họ phát hiện, tạo ra và phát triển hoặc được hưởng quyền sở hữu.

Cần lưu ý rằng mặc dù quyền sở hữu trí tuệ đã được bảo hộ trong nước, nhưng những quyền này không tự động được bảo hộ ở nước ngoài. Nguyên tắc này được gọi là "quyền có tính lãnh thổ" và thường chỉ được bảo hộ trong lãnh thổ của một quốc gia hoặc khu vực nơi đăng ký và được công nhận.

Tuy nhiên, có một số ngoại lệ, ví dụ như ở một số quốc gia, nhãn hiệu có thể được bảo hộ thông qua việc sử dụng, và một số quyền không đòi hỏi tuân thủ các thủ tục hành chính cụ thể để có sự bảo hộ đối với quyền tác giả và các quyền liên quan.

Khi nào nên thuê dịch vụ luật sư sở hữu trí tuệ?

Ngày nay, sở hữu trí tuệ là một lĩnh vực phát triển mạnh mẽ. Do đó, việc bảo vệ tài sản trí tuệ của cá nhân hoặc tổ chức sẽ đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của họ đối với tài sản mà họ đã sáng tạo ra. Bên cạnh đó, bảo vệ sở hữu trí tuệ cũng giúp giảm thiểu những rủi ro tiềm ẩn cho cá nhân và tổ chức.

Vì vậy, cá nhân và tổ chức cần sự hỗ trợ của luật sư trong việc xác định và bảo vệ tài sản trí tuệ của họ. Cụ thể, nên thuê dịch vụ luật sư sở hữu trí tuệ trong các trường hợp sau:

  1. Khi bạn muốn đăng ký, bảo vệ hoặc quản lý quyền sở hữu trí tuệ của bạn, như đăng ký thương hiệu, bằng sáng chế hoặc bản quyền cho tác phẩm sáng tạo của mình.

  2. Khi bạn muốn tham gia đàm phán và ký kết các hợp đồng liên quan đến sở hữu trí tuệ, chẳng hạn như hợp đồng cấp phép, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng hoặc hợp đồng bảo mật thông tin.

  3. Khi cá nhân hoặc tổ chức có nhu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình khỏi vi phạm hoặc xâm phạm từ bên thứ ba, chẳng hạn như giải quyết các tranh chấp thương mại hoặc kiện

Xem thêm chi tiết tại : https://congtyluatnt.vn/dich-vu/luat-su-so-huu-tri-tue/

NT International Law Firm
- Hotline: 090.252.4567
- Địa chỉ: B23 Khu Dân Cư Nam Long, Phú Thuận, Quận 07, Hồ Chí Minh
- Mail: info@congtyluatnt.vn
- Website: https://congtyluatnt.vn/ 

Thông tin liên hệ


: congtyluatnt
:
:
:
: