Đặt banner 324 x 100

Giáo trình A-level Physics hữu ích tham khảo tại nhà


A-level Physics là một môn Khoa học khó và ít được học sinh chọn lựa trừ khi các em có định hướng nghề nghiệp rõ ràng. GiasuIB đã tổng hợp một danh sách các giáo trình A-level Physics hữu ích tham khảo tại nhà. Ngoài việc tập trung vào luyện thi thì các bạn cũng nên quan tâm đến việc đăng kí thi A-level ở đâu nhé.

Advanced Physics (Adams & Allday)
Giá: £50.99

Advanced Physics (Adams & Allday) là một cuốn sách giáo khoa được viết rất tốt, bao gồm toàn diện tất cả các nội dung cốt lõi mà học sinh cần biết về A-level Physics. Quyển sách này giúp hỗ trợ các sách giáo khoa do hội đồng thi đề xuất với thông tin bổ sung hữu ích.

Cuốn giáo trình này chắc chắn không phải là một “đường tắt” về môn Vật lý, nhưng nó thực sự tỏa sáng nếu bạn muốn học và hiểu đầy đủ về A-level Physics. Được sử dụng bởi nhiều học sinh chuyên cần và giáo viên để mở rộng kiến thức môn học.
AQA A Level Physics Student Book 1 (AQA A level Science)
Giá: £28.99

Mở rộng, thử thách kiến thức và hiểu biết của học sinh về Vật lý bằng sách giáo khoa xây dựng các kỹ năng Toán học và cung cấp các hướng dẫn đánh giá thực tế.

Cung cấp hỗ trợ cho các yêu cầu toán học của khóa học với các ví dụ về tính toán và chương ‘Toán học trong Vật lý’ chuyên dụng
Đo lường sự tiến bộ và đánh giá việc học trong suốt khóa học với các câu hỏi kiểm tra bản thân để mở rộng các học sinh có khả năng nhất vượt qua A-level
Hỗ trợ tất cả 12 phần thực hành cần thiết với các ứng dụng, các ví dụ đã làm và các hoạt động được bao gồm trong mỗi chương
Phát triển sự hiểu biết và cho phép tự đánh giá với quyền truy cập trực tuyến miễn phí để ‘Tự kiểm tra’ các câu trả l
 

Thông tin liên hệ


: trungtamintertu
:
:
:
: