Đặt banner 324 x 100

EACH và EVERY trong Tiếng Anh: Sự Khác Biệt và Cách Sử Dụng


I. Mở Đầu

Khi tiếng Anh trở thành ngôn ngữ của giao tiếp toàn cầu, việc hiểu rõ sự khác biệt giữa các từ vựng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích sự khác biệt giữa "each" và "every" - hai từ thường gặp trong tiếng Anh, nhằm giúp bạn sử dụng chúng một cách chính xác và tự tin.
Phân biệt cách dùng Each và Every trong Tiếng Anh

II. Each trong Tiếng Anh là Gì?

2.1. Đặc Điểm Của "Each

"Each" là một từ được sử dụng để tập trung vào từng thành phần riêng lẻ của một nhóm hoặc tập hợp. Nó thể hiện tính cá nhân, sự độc lập và riêng lẻ của từng phần tử. Khi bạn sử dụng "each," bạn đang muốn nhấn mạnh sự riêng lẻ của từng thành viên trong một nhóm.

2.2. Ví Dụ về Each

- Mỗi học sinh cần hoàn thành bài tập cá nhân. ("Each student needs to complete the individual assignment.")
  
  Ở đây, "each" thể hiện rằng mỗi học sinh phải làm bài tập một cách độc lập và riêng lẻ.

- Chúng ta sẽ chia sẻ chi phí cho từng người. ("We will split the expenses for each person.")

  "Each" ở đây tập trung vào việc chia sẻ chi phí từng người một, nhấn mạnh tính cá nhân.
Xem thêm các bài viết liên quan 

III. Every trong Tiếng Anh là Gì?

3.1. Đặc Điểm Của "Every"

Trong khi "each" tập trung vào từng phần tử, "every" đưa ta đến sự tổng hợp và xuất hiện của tất cả trong một nhóm. Nó thể hiện tính chung, tổng quát và sự xuất hiện của tất cả trong một tập hợp. Khi bạn sử dụng "every," bạn đang muốn nhấn mạnh sự tổng hợp và tính toàn diện.
Cách sử dụng each, every, all, most, some, both, neither, either, none với  danh từ xác định và không xác định

3.2. Ví Dụ về "Every"

- Tất cả học sinh trong lớp đều đã đạt điểm tốt. ("Every student in the class has achieved good grades.")
  
  Ở đây, "every" nhấn mạnh rằng không có học sinh nào không đạt điểm tốt, toàn bộ lớp đã làm được.

- Mỗi ngày, chúng ta cần phải ăn thức ăn. ("Every day, we need to eat food.")

  "Every" thể hiện thực tế rằng chúng ta cần ăn thức ăn mỗi ngày, không bỏ sót bất kỳ ngày nào.

IV. Phân Biệt Each và Every

4.1. Sự Giống Nhau Giữa Each và Every

Cả "each" và "every" đều liên quan đến từng thành phần của một nhóm hoặc tập hợp. Cả hai từ này đều ám chỉ sự tập trung vào các phần tử riêng lẻ trong một tập hợp. Dưới đây là sự giống nhau giữa chúng:

 

- Cả "each" và "every" đều ám chỉ sự tập trung vào từng thành phần riêng lẻ trong một tập hợp.

 4.2. Sự Khác Biệt Giữa Each và Every

Sự khác biệt cơ bản giữa "each" và "every" nằm ở cách chúng thể hiện tình chất của từng thành phần trong nhóm. 

- "Each" tập trung vào tính cá nhân, độc lập của từng phần tử, trong khi "every" tôn vinh sự tổng hợp, tính toàn diện và sự xuất hiện của tất cả. 
Ngữ pháp tiếng Anh: Phân biệt Each-Every

V. Bài Tập Phân Biệt Each và Every

5.1. Bài Tập 1

Hãy điền vào chỗ trống bằng cách sử dụng "each" hoặc "every" một cách chính xác:

- **_____ student should bring _____ own books.** (Mỗi học sinh nên mang sách của **mình**.)

5.2. Bài Tập 2

- **_____ student in the class passed the test.** (Tất cả học sinh trong lớp đều đã qua bài kiểm tra.)


5.3. Bài Tập 3

Sử dụng "each" hoặc "every" trong các câu sau đây:

- We have **_____ received a gift, and **_____ gift is unique. (Chúng tôi đã **mỗi người** nhận được một món quà, và **mỗi món quà** đều độc đáo.)

 

VI. Lời Kết

Sự phân biệt giữa "each" và "every" không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng hiểu rõ cách chúng hoạt động sẽ giúp bạn sử dụng chúng một cách chính xác trong giao tiếp hàng ngày bằng tiếng Anh. Hãy luyện tập và sử dụng cả hai từ để làm cho bản dịch của bạn chính xác và tự tin. Sự hiểu biết sâu hơn về cách chúng hoạt động sẽ giúp bạn tránh sai lầm phổ biến và tạo sự rõ ràng trong giao tiếp của bạn.

Bài tập và ví dụ trong bài viết này giúp bạn thực hành và nắm vững sự khác biệt giữa "each" và "every." Hãy tiếp tục luyện tập và sử dụng chúng trong cuộc sống hàng ngày để trở nên thành thạo hơn trong việc sử dụng tiếng Anh.

Nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ hoặc có bất kỳ câu hỏi nào, đừng ngần ngại tham khảo nguồn tư liệu tiếng Anh hoặc tìm kiếm sự hỗ trợ từ giáo viên hoặc người học tiếng Anh khác. Chúc bạn thành công trong việc nắm vững sự khác biệt giữa "each" và "every" và sử dụng chúng một cách thành thạo.

Thông tin liên hệ


: hocielts
:
:
:
: