Đặt banner 324 x 100

Đào Tạo Nghiệp Vụ Hướng Dẫn Viên Du Lịch - Lữ Hành 0972560864


Đào Tạo
Nghiệp Vụ Hướng Dẫn Viên Du Lịch - Lữ Hành 0972560864

1. Đối tượng tham dự:
Hướng dẫn viên Quốc tế:
– Học viên là những người có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên không phải là chuyên ngành hướng dẫn du lịch
Hướng dẫn viên Nội địa:
– Học viên là những người có bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên không phải phải chuyên ngành Hướng dẫn du lịch.
HÌNH THỨC ĐÀO TẠO
Lịch học linh hoạt phù hợp với đa số học viên

Học online 100%, trên phần mềm Zoom

Học viên cần máy tính/ điện thoại có kết nối mạng khi tham gia khóa học

· Dành cho người đã có kinh nghiệm: Lớp ôn thi + lệ phí thi: 1.200.000đ ( ONLINE)
· Dành cho người mới chưa có kinh nghiệm:
Lớp Hướng Dẫn viên: học + ôn thi + lệ phí thi: 2.500.000đ ( ONLINE)
Lớp Điều Hành Tour: học + ôn thi + lệ phí thi: 2.800.000đ ( ONLINE)
. Có chứng chỉ sau thi ngày
Chứng chỉ giá trị toàn quốc đủ điều kiện xin cấp Thẻ Hướng dẫn Viên _ Giấy phép lữ hành
From đăng ký: https://forms.gle/MZBTHLwwVU3M8emV9
https://www.facebook.com/ChungchidulichDieuhanh
daotaodaihan.com