Đặt banner 324 x 100

Tiện ích cùng những bộ sạc ô tô điện tại nhà


Sạc ô tô điện tại nhà ngày càng trở nên phổ biến khi số lượng xe điện ngày càng tăng. Sạc ô tô điện tại nhà mang lại nhiều lợi ích như tiện lợi, tiết kiệm thời gian và chi phí. Tuy nhiên, việc lắp đặt và sử dụng bộ sạc ô tô điện tại nhà cần được thực hiện đúng cách để đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Định nghĩa về bộ sạc ô tô điện tại nhà

Các loại bộ sạc ô tô điện tại nhà

Sạc nhanh ô tô điện BESEN di động 7 kW (BS-PCD040)

Sạc nhanh ô tô điện BESEN cố định 7kW (BS01-07)

Sạc nhanh ô tô điện BESEN cố định 22kW (BS01-22)

Sạc ô tô điện Weidmuller cố định 7.4 kW (WE01-07)

Sạc ô tô điện Weidmuller cố định 11 kW (WE01-11)

Sạc ô tô điện Weidmuller cố định 22 kW (WE01-22)

Sạc ô tô điện EverEV 7kW di động tiện lợi (EV02-07)

Sạc ô tô điện treo tường cố định EverEV 7kW (EV01-07)

Sạc ô tô điện treo tường cố định EverEV 11kW (EV01-11)

Sạc ô tô điện treo tường cố định EverEV 22kW (EV01-22)

Sạc ô tô điện Star Charge Aurora 7kW (SC01-07)

Sạc ô tô điện Star Charge Aurora 11kW (SC01-11)

Sạc ô tô điện Star Charge Aurora 22kW (SC01-22)

Sạc ô tô điện treo tường 7kW Costel CEC-1603HR

Sạc ô tô điện Star Charge Artemis 7kw (SC02-07)

Sạc ô tô điện Star Charge Artemis 11kW (SC02-11)

Sạc ô tô điện 7kW tiện lợi YL-OB101-07

Sạc ô tô điện 7kW di động tiện lợi (YL-OB103-07)