Đặt banner 324 x 100

Top 10 phụ kiện ô tô điện mà bạn nên sở hữu


Với sự phổ biến của ô tô điện, sự quan tâm đối với phụ kiện ô tô điện liên quan đến chúng ngày càng trở nên quan trọng. Các phụ kiện không chỉ giúp nâng cao trải nghiệm lái xe mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và tối ưu hóa hiệu suất của ô tô.

Việc sở hữu và đầu tư phụ kiện ô tô điện trở thành một phần quan trọng của cuộc sống hiện đại và những nỗ lực bảo vệ môi trường. Điều này mở ra một thế giới mới của sự sáng tạo và tiện ích, từ những bộ sạc nhanh đến các thiết bị thông minh giúp theo dõi và điều khiển ô tô điện một cách hiệu quả.

Phụ kiện ô tô điện cần thiết – Bộ sạc ô tô điện

Sạc nhanh ô tô điện BESEN di động 7 kW (BS-PCD040)

Sạc nhanh ô tô điện BESEN cố định 7kW (BS01-07)

Sạc nhanh ô tô điện BESEN cố định 22kW (BS01-22)

Sạc ô tô điện Weidmuller cố định 7.4 kW (WE01-07)

Sạc ô tô điện Weidmuller cố định 11 kW (WE01-11)

Sạc ô tô điện Weidmuller cố định 22 kW (WE01-22)

Sạc ô tô điện EverEV 7kW di động tiện lợi (EV02-07)

Sạc ô tô điện treo tường cố định EverEV 7kW (EV01-07)

Sạc ô tô điện treo tường cố định EverEV 11kW (EV01-11)

Sạc ô tô điện treo tường cố định EverEV 22kW (EV01-22)

Sạc ô tô điện Star Charge Aurora 7kW (SC01-07)

Sạc ô tô điện Star Charge Aurora 11kW (SC01-11)

Sạc ô tô điện Star Charge Aurora 22kW (SC01-22)

Sạc ô tô điện treo tường 7kW Costel CEC-1603HR

Sạc ô tô điện Star Charge Artemis 7kw (SC02-07)

Sạc ô tô điện Star Charge Artemis 11kW (SC02-11)

Sạc ô tô điện 7kW tiện lợi YL-OB101-07

Sạc ô tô điện 7kW di động tiện lợi (YL-OB103-07)