Đặt banner 324 x 100

Va.pe Việt Nam chuyên các sản phẩm hỗ trợ cai thuốc lá - 0971.829.269 - 01


 

Do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, công tác PCTHTL tại cơ sở y tế chưa đạt được kết quả như mong muốn, song nhìn một cách tổng thể, ngành Y tế là đơn vị đi đầu trong toàn tỉnh về thực hiện PCTHTL bởi môi trường đặc thù. Tại tất cả các cơ sở y tế từ tỉnh đến cơ sở, việc thực hiện quy định cấm hút thuốc được triển khai nghiêm túc, đưa vào nội quy, tiêu chí để bình xét thi đua.
Xem Các sản phẩm hỗ trợ cai thuốc lá truyền thống tại Va.pe Việt Nam:WizVapor Mini Beeper Pod Kit 1200mAh

Cán bộ, nhân viên y tế đều hưởng ứng và tuân thủ quy định không hút thuốc tại nơi làm việc, khi khám và điều trị cho bệnh nhân. Tuy nhiên, để thực hiện tốt các quy định về PCTHTL tại cơ sở y tế, không chỉ cán bộ, nhân viên y tế “nói không với thuốc lá” mà mỗi người dân cần nêu cao ý thức không hút thuốc lá tại bệnh viện.
Xem Các sản phẩm hỗ trợ cai thuốc lá truyền thống tại Va.pe Việt Nam:Rincoe Jellybox W

Điều đó không chỉ góp phần xây dựng cơ sở y tế không khói thuốc mà quan trọng hơn cả là bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của chính người dân và cả cộng đồng. 
Xem Các sản phẩm hỗ trợ cai thuốc lá truyền thống tại Va.pe Việt Nam:Rincoe Jelly Box Mini 80w

 

Thông tin liên hệ


: vapevietnamcnq14
:
:
:
: