Đặt banner 324 x 100

5 ứng dụng của ngôn ngữ lập trình Python hiện nay


Python là ngôn ngữ lập trình đa năng, cấp cao và hỗ trợ đa nền tảng. Vì vậy, tính ứng dụng của Python hiện nay là vô cùng lớn. Vì vậy, các bạn không thể nào mà không quan tâm đến top 5 ứng dụng của ngôn ngữ lập trình Python.
Học tập và làm việc ngôn ngữ lập trình Python
Học tập và làm việc ngôn ngữ lập trình Python

1. AI và máy học

AI ngày càng phát triển và phân nhỏ nhiều công việc độc lập, vì thế mà yêu cầu tính ổn định, đơn giản và linh hoạt nên Python là lựa chọn hàng đầu cho các dự án liên quan tới trí tuệ nhân tạo AI và máy học. 
Ứng dụng ngôn ngữ lập trình Python trong AI
Ứng dụng ngôn ngữ lập trình Python trong AI

2. Trực quan hoá dữ liệu

Trực quan hoá dữ liệu (hay Data visualization) là một lĩnh vực khá phổ biến với các cách biểu diễn đồ hoạ có tính tương tác. Python có rất nhiều thư viện trực quan như Pandas, Matplotlib, Plotly cho phép các bạn dễ dàng chuyển đổi dữ liệu thành hình ảnh trực quan. Vì vậy, bạn luôn có thể dễ dàng tìm được một thư viện phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình
Ứng dụng Python trong trực quan hoá dữ liệu
Ứng dụng Python trong trực quan hoá dữ liệu

3. Lập trình ứng dụng

Là một ngôn ngữ lập trình đa năng cấp cao và các thư viện liên quan thì việc lập trình và phát triển ứng dụng. Từ các ứng dụng blockchain cho đến các ứng dụng âm thanh, hình ảnh, máy học, bạn đều có thể xây dựng đa số phần mềm bằng Python 

4. Khoa học dữ liệu

Tạo và triển khai các mô hình khoa học dữ liệu và thực hiện phân tích dữ liệu để cung cấp thông tin hữu ích cho doanh nghiệp. Mục tiêu phân tích dữ liệu để đưa ra các insights hữu ích và hỗ trợ các quyết định ảnh hướng tới tương lai

5. Quản lí dự án và kiểm thử phần mềm

Python rất hữu ích trong việc quản lý dự án phát triển phần mềm và các công cụ liên quan. Tiến hành kiểm thử và đảm bảo chất lượng sản phẩm phần mềm
Nguồn tham khảo: Nestech - Trung tâm đào tạo lập trình hàng đầu (bài viết: tổng hợp về ngôn ngữ lập tình Python)