Đặt banner 324 x 100

Lớp đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học


LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC
Căn cứ quy định tại Điều 107 Nghị định 46/2017/NĐ-CP về Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học thì:
Đội ngũ nhân viên trực tiếp TVDH có trình độ từ đại học trở lên có năng lực sử dụng tối thiểu một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương. Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của BGDĐT.
Theo đó, đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học phải có trình độ và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học. Nếu chưa có chứng chỉ TVDH thì nhân viên cần phải có chứng chỉ, bằng hình thức đăng ký khóa bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.
Các đối tượng tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ TVDH
Theo Thông tư số 23/2013/TT-BGDĐT đ/tượng tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ TVDH là: công dân Việt Nam, người nước ngoài đang thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học. Các đ/tượng khác có nhu cầu bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ TVDH.
Việc tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn du học. Thực hiện theo chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học do BGDĐT ban hành.
Kết thúc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học bạn nhận được:
– Kiến thức: Nắm vững quan điểm, đường lối, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật về GD, hội nhập quốc tế trong GD; quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến dịch vụ TVDH; kiến thức cơ bản về hệ thống GD ở Việt Nam và một số nước trên thế giới; trách nhiệm và nghĩa vụ của người thực hiện dịch vụ tư vấn du học; dịch vụ TVDH;
– Về kỹ năng: Nắm vững và nâng cao các kỹ năng chuyên môn cần thiết để tổ chức thực hiện các dịch vụ TVDH; phát triển GD quốc tế; quản lý và hỗ trợ sinh viên quốc tế;
– Thái độ: Tuân thủ pháp luật, có trách nhiệm nghề nghiệp trong quá trình tổ chức và thực hiện các dịch vụ tư vấn du học.
Mọi thông tin chi tiết về lớp học xin vui lòng liên hệ:
Liên lạc: 0902767663 (Ngọc Trâm)
Mail: ngoctram@giaoducvietnam.edu.vn
Tham khảo: lop dao tao nghiep vu tu van du hoc

Thông tin liên hệ


: gdvnngoc5tram6
:
:
:
: