Đặt banner 324 x 100

PHân bón DAP là gì và các loại


Phân bón DAP, viết tắt của Diammonium Phosphate, là một loại phân bón có nồng độ dinh dưỡng cao và thường được sử dụng trong quá trình phát triển của nhiều loại cây trồng khác nhau. DAP cung cấp đạm và lân, hai chất dinh dưỡng quan trọng giúp cây trồng phát triển mạnh mẽ và đạt được sản lượng cao.

Hiện nay, có hai loại phân DAP phổ biến được sử dụng trong nông nghiệp:

  • DAP 18-46: Loại phân này chứa khoảng 18% đạm (Nitơ) và 46% lân (P2O5). Đạm giúp cây trồng phát triển cành lá mạnh mẽ, tăng cường sự phát triển của rễ và tạo ra các phân tử protein cần thiết cho sự sống còn của cây trồng. Lân cũng rất quan trọng trong quá trình phát triển của cây, đặc biệt là trong việc thúc đẩy sự phát triển của cành hoa và quả.

  • DAP 21-53: Loại phân này có nồng độ đạm cao hơn, khoảng 21%, cùng với 53% lân. Sự tăng cường về nồng độ đạm giúp cung cấp nhiều năng lượng hơn cho cây trồng, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của cành lá và hệ thống rễ. Sự hiện diện của lân giúp cải thiện sức khỏe của cây trồng và tăng cường sản xuất hoa và quả.

Đọc thêm:

Thông tin liên hệ


: LuongThiLich
:
:
:
: