Đặt banner 324 x 100

Phần Mềm Tự Động Hóa Bán Lẻ & Quản Lý Kho Hàng


Các tính năng cần có của phần mềm quản lý kho hàng và tự động bán hàng

Phần mềm quản lý kho hàng và tự động bán hàng đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bán lẻ. Để đáp ứng nhu cầu quản lý kho và bán hàng hiệu quả, phần mềm cần sở hữu các tính năng sau:

1. Quản lý kho hàng:

 • Theo dõi hàng tồn kho: Theo dõi số lượng, giá cả, vị trí, tình trạng (hàng mới, cận date, hết date) của từng mặt hàng trong kho. Cập nhật số lượng hàng theo thời gian thực khi có nhập, xuất kho.
 • Quản lý nhập kho: Tạo phiếu nhập kho, ghi nhận thông tin nhà cung cấp, sản phẩm, số lượng, giá cả, hình thức vận chuyển. Cập nhật số lượng tồn kho sau khi nhập kho.
 • Quản lý xuất kho: Tạo phiếu xuất kho, lựa chọn sản phẩm, số lượng, khách hàng, hình thức thanh toán. Cập nhật số lượng tồn kho sau khi xuất kho.
 • Quản lý lô hàng: Theo dõi từng lô hàng nhập kho, bao gồm thông tin về nguồn gốc, số lượng, hạn sử dụng, tình trạng.
 • Báo cáo tồn kho: Cung cấp các báo cáo chi tiết về tình trạng tồn kho theo mặt hàng, kho hàng, nhà cung cấp, lô hàng. Hỗ trợ việc phân tích dữ liệu, đưa ra quyết định nhập hàng hợp lý.
 • Cảnh báo tồn kho: Cảnh báo khi hàng tồn kho sắp hết, hàng cận date, hàng hết date để có biện pháp xử lý kịp thời.

2. Quản lý bán hàng:

 • Quản lý đơn hàng: Tạo, quản lý đơn hàng bán hàng từ nhiều kênh (cửa hàng, website, app bán hàng). Theo dõi tình trạng đơn hàng (chưa thanh toán, đã thanh toán, đã giao hàng, ...).
 • Kết nối với website bán hàng: Tự động cập nhật số lượng sản phẩm trên website theo số lượng tồn kho thực tế.
 • Quản lý thanh toán: Ghi nhận các khoản thanh toán của khách hàng, theo dõi tình trạng công nợ. Hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán (tiền mặt, thẻ, chuyển khoản).
 • Báo cáo bán hàng: Cung cấp các báo cáo chi tiết về doanh số bán hàng theo sản phẩm, thời gian, khách hàng, kênh bán hàng. Hỗ trợ việc phân tích dữ liệu, đánh giá hiệu quả hoạt động bán hàng.

3. Tính năng bổ sung:

 • Quản lý khách hàng: Lưu trữ thông tin khách hàng, lịch sử mua hàng, sở thích. Hỗ trợ việc chăm sóc khách hàng, marketing.
 • Quản lý nhà cung cấp: Lưu trữ thông tin nhà cung cấp, sản phẩm cung cấp, giá cả. Hỗ trợ việc tìm kiếm nhà cung cấp, so sánh giá cả.
 • Quản lý nhân viên: Phân quyền truy cập, theo dõi hiệu quả làm việc của nhân viên.
 • Báo cáo tổng hợp: Cung cấp báo cáo tổng hợp về hoạt động kho hàng, bán hàng, tài chính của doanh nghiệp.