Đặt banner 324 x 100

Khi nào nên bón phân qua lá cho cây?


Bón phân qua lá là một phương pháp hiệu quả, đặc biệt trong những trường hợp cây trồng bị thiếu hụt dinh dưỡng và khả năng hấp thụ của rễ bị hạn chế hoặc không đủ để đáp ứng nhu cầu của cây. Nguyên tắc chung của việc hấp thu các chất dinh dưỡng khoáng từ các không bào trong tế bào lá tương tự như quá trình hấp thu qua rễ.
 
Sự hấp thu này có thể bị ảnh hưởng bởi tình trạng dinh dưỡng của cây, mặc dù hiện tượng này không phải lúc nào cũng phổ biến, như đã được quan sát với sự hấp thu phốt pho. Việc hấp thu lân qua lá và vận chuyển đến rễ diễn ra nhanh hơn khi cây thiếu lân. Phân bón lá thấm qua màng tế bào, một thành phần sống của tế bào cấu tạo từ phospholipid, với các protein gắn kết và những khoảng trống cho phép chất hòa tan đi qua.

Cơ Chế Hấp Thu Phân Bón Lá
Việc bón phân qua lá nên được áp dụng trong các trường hợp sau:​
 • Rễ bị tổn thương: Do bệnh tật hoặc hư hỏng cơ học như lỏng rễ trong quá trình bón phân, gãy rễ.​
 • Điều kiện đất không lý tưởng: Đất không phù hợp để rễ hấp thụ chất dinh dưỡng.​
 • Cố định chất dinh dưỡng: Chất dinh dưỡng bị cố định bởi vi sinh vật, môi trường đất hoặc chất hữu cơ.​
 • Độ mặn: Đất có độ mặn cao ảnh hưởng đến sự hấp thụ dinh dưỡng.​
 • Mất cân bằng dinh dưỡng: Sự mất cân bằng dinh dưỡng trong đất.​
 • Thiếu oxy: Đất quá ẩm làm giảm lượng oxy cần thiết.​
 • Hoạt động của rễ thấp: Nhiệt độ thấp quanh vùng rễ trong quá trình ra hoa và đậu quả.​
 • Thiếu nước: Đất quá khô hạn, không đủ nước để chất dinh dưỡng thẩm thấu.​
 • Nhu cầu dinh dưỡng cao: Trong thời kỳ tăng trưởng nhanh, nhu cầu dinh dưỡng của cây vượt quá khả năng cung cấp của đất.​
 • Tập trung dinh dưỡng vào các vị trí cụ thể: Khi cần tập trung chất dinh dưỡng vào các vùng như quả lớn hoặc chùm đậu, nơi cần nhiều nguyên tố như N và K.​
 • Khả năng di chuyển dinh dưỡng hạn chế: Khi hoa phát triển trước lá, hạn chế vận chuyển dinh dưỡng trong các mô mao mạch.​
 • Điều kiện thời tiết khắc nghiệt: Hạn hán hoặc độ ẩm cao ảnh hưởng đến sự vận chuyển dinh dưỡng trong các mao mạch và ngăn cản phân phối các chất dinh dưỡng cố định.​
Trong các điều kiện này, bón phân qua lá sẽ giúp cây trồng hấp thụ dinh dưỡng một cách hiệu quả hơn, đảm bảo sự phát triển và năng suất tối ưu.

Hãy liên hệ với chúng tôi để biết nhiều hơn:

Thông tin liên hệ


: khennhun23
:
:
:
: