Đặt banner 324 x 100

Sách tư duy phản biện


Cuốn sách về tư duy phản biện là một nguồn tài nguyên quý giá giúp độc giả rèn luyện và phát triển khả năng phản biện và lập luận của mình một cách hiệu quả. Từ việc nhận biết và phân tích các quan điểm đối lập đến việc xây dựng và bảo vệ luận điểm của mình, sách này cung cấp cho độc giả các công cụ và kỹ năng cần thiết để tham gia vào các cuộc trao đổi và tranh luận một cách có tính logic và thuyết phục.

Thông tin liên hệ


: huylsgpk03682
:
:
:
: